Forstå strømprisene

Vi varsler deg når prisene blir veldig høye.

Når den underliggende spotprisen fra Nord Pool blir høy – blir du varslet i appen av oss i forkant. Da kan du gjøre noe med forbruket ditt denne perioden.

Norge er med i det nordiske kraftmarkedet, hvor vi utveksler strøm med andre land. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og styres av Nord Pool, en felles strøm­børs for hele Norden.

Hver dag kl. 13.00 legger Nord Pool AS ut strøm­prisene for det neste døgnet. Strømmen prises per time, og kan variere mye i løpet av et døgn. Den beregnes ut ifra mengde strøm på timebasis. Om natta, når de fleste sover, er ofte strøm­prisen lavere enn på etter­middagen.

I de fleste norske husstander går over 70 % av strøm­forbruket til oppvarming og vann. Og når det er kaldt vær med lite nedbør, så øker behovet for strøm. Da øker også prisene.

Vi tjener ikke mer penger når strømmen er dyrest

Vårt påslag er uavhengig av strøm­prisen. Beløpet på strøm­fakturaen vil være snittpris for ditt forbruk, ganget med mengden som er brukt. Om du passer på å bruke strøm når det er rimeligst, vil du kunne få en billigere spotpris enn naboen din.

Wattever sin teknologi gir deg full kontroll og detaljert informasjon over ditt strøm­forbruk. Dette gir deg kunnskap om når det lønner seg å bruke strøm, noe som betyr mye for strøm­regningen. Og i appen varsler vi deg når prisene blir veldig høye.