Avtalevilkår

WATTEVER, Powered by Istad Kraft AS

Wattever Energi intro er en strømavtale mellom Istad Kraft AS og kunde.

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin «Standard Kraftleveringsavtale» av 01.01.2017. I tillegg kommer følgende særvilkår. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i «Standard Kraftleveringsavtale».

Les standard kraftleveringsavtalen.

VILKÅR – WATTEVER ENERGI INTRO

  • Spotprisen er basert på Nordpools områdepriser time for time i kundens leveringsområde.
  • Fastbeløp (månedsabonnement) 29 kr i mnd.
  • Påslag inkludert elsertifikater og mva 5,89 øre/kwh.
  • Avtalen er forbeholdt privatkunder med forbruk inntil 40 000 kwh i årsforbruk
  • Avtalen har ingen bindingstid

Generelle vilkår

Vi vil varsle deg dersom det skjer endringer i priser eller vilkår. Dette vil skje som push-melding i appen Wattever, SMS, e-post eller på annen egnet måte. Vi vil også varsle deg om de prosjektene du støtter og om ditt strømforbruk. Vi ønsker å hjelpe alle våre kunder med å forbruke den mengden strøm de trenger på en optimal og energibesparende måte.

Endringer i påslag, herunder endringer som følge av endrede kostnader til oppdekning av elsertifikater og andre fakturakostnader kan endres med 30 dagers varsel. Endringene varsles som push-melding i appen Wattever, SMS, e-post eller på annen egnet måte.

Strøm du forbruker faktureres etterskuddsvis månedlig. Vi baserer vår avregning på målerverdier vi mottar fra Elhub. Dersom vi ikke mottar en kvalitetssikret målerstand innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil forbruk bli korrigert når en kvalitetssikret avlesning foreligger.

Ved manglende efaktura eller e-postfaktura kommer kostnad for papirfaktura på kr 13,15 – i tillegg.

Som kunde samtykker du at Istad Kraft AS kan sende deg produktinformasjon, betalingsoppfølging, sparetips og nyheter knyttet til ditt kundeforhold via push, e-post, sms og brev.

Avtalen gir Istad Kraft AS fullmakt, etter NVEs retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Ved leverandørbytte starter avtalen ca. 14 virkedager etter at bestilling med all nødvendig informasjon er mottatt fra kunden. Istad Kraft forbeholder seg rett til å kredittvurdere kunder og kunne avslå/avslutte leveranse. Istad Kraft vil kunne kreve garanti eller forskuddsfakturere hvis vi finner grunnlag for dette.

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

I tilfeller der kunden har angrerett gir kunden Istad Kraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden allikevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen frem til leveransen blir avsluttet.

Strømavtalen som er beskrevet ovenfor er kun tilgjengelig for privatkunder.