Bærekraft

Wattever

bærekraftige prosjekt

Vi støtter bærekraftige prosjekter

Vi er strømtjenesten for alle som forstår viktigheten av å ta vare på omgivelsene. Derfor deler vi overskuddet vårt med bærekraftige prosjekter. Som kunde kan du bestemme hvem vi skal støtte. Dette gjør du enkelt i appen.

Wattever ♥ Naturvernforbundet

1,3 milliarder mennesker lever uten strøm. I samarbeid med flere andre organisasjoner gjennomfører Naturvernforbundet et prosjekt i en rekke afrikanske land som heter Ren Energi. Det handler om å gi fattige tilgang til ren energi, i stedet for at de bruker parafinlamper, ved og trekull som er helse- og miljøskadelige. Wattever har inngått et samarbeid med Naturvernforbundet, der deler av overskuddet går til å støtte dette viktige arbeidet.

besøk naturvernforbundet

Wattever ♥ Wecycle 

Plast er en stadig økende trussel for dyr, mennesker og planeten vår. Wecycle jobber for å redusere plastforurensingen og gjenbruke det som kastes. De bygger blant annet resirkuleringsstasjoner som smelter om og støper nye og nyttige produkter. Dette fantastiske arbeidet deler vi av overskuddet vårt med.

Besøk Wecycle

Du bestemmer

Kanskje du også ønsker å støtte Naturvernforbundet eller Wecycle?  Alle våre kunder bestemmer hvem som skal få deres andel av overskuddet. Dette gjør du enkelt inne i appen.