Ren strøm

Fornybar energi

Ren strøm – fra oss i Molde

Wattever er en selvstendig strømtjeneste, som eies av Istad Kraft. Vi har levert kraft i over 100 år, nå også gjennom Wattever-appen.

Vi skal alltid levere strøm til noen av de laveste prisene du får her i landet. Vi investerer ikke i vindkraft, og har heller ingen ambisjoner om dette. Wattever leveres med opprinnelsesgarantier fra vannkraft– fra Istad-vassdraget.

Vi eier selv fem vannkraftverk og har andelsproduksjon i tre andre vannkraftverk.

Se hva NVE sier om opprinnelsesgaranti

Våre kraftverk benytter vann fra

Trollvatnet

Oltervatnet

Silsetvatnet

Høljene

som føres til kraftstasjonene

Istad

Angvika

Meisal

Vannet passerer faktisk gjennom alle kraftstasjonene, noe som gjør det mulig å produsere strøm av det samme vannet tre ganger. Det er bærekraftig det – og essensielt for oss. Vi ønsker nemlig også å sikre at fremtidige generasjoner får dekt sitt kraftbehov.

Ren strøm

Vi leverer strøm utelukket fra vannkraft

Billig strøm

Vi skal alltid være blandt de billigste i landet

Ingen vindmøller

Vi investerer ikke i vindkraft

Bærekraftig

Vannet vi bruker går gjennom 3 kraftstasjoner